menu
flaga PL flaga ENG
loading

Streszczenia

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń doniesień, które będą przedstawiane w postaci e-plakatów.

Streszczenia należy zgłaszać elektronicznie po dokonaniu rejestracji uczestnictwa oraz następnym zalogowaniu się do Panelu Uczestnika.

Termin zgłaszania streszczeń: do 30 czerwca 2016 przedłużony do: 15 sierpnia 2016.

Zasady przygotowywania streszczeń:

  • streszczenie należy przygotować w języku polskim
  • tytuł pracy
  • autorzy: nazwisko i pierwsza litera imienia, bez tytułów naukowych
  • zaznaczyć * osobę prezentującą pracę
  • afiliacja z wykorzystaniem cyfr dla oznaczenia kilku ośrodków
  • tekst streszczenia maks. 2000 znaków
  • nie ma możliwości załączenia do tekstu tabel, rycin, wykresów
aktualizacja: 2016-10-01