menu
flaga PL flaga ENG
loading

Program

czwartek, 6.10.2016

Sesja I - Otwarcie Sympozjum
Moderatorzy: Dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
15.00-15.10
Rozpoczęcie
Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
15.20-15.30
Przemówienia zaproszonych gości
15.30-16.00
Wykład inauguracyjny - Neurologiczne powikłania znieczuleń
Krzysztof Kusza (Bydgoszcz, Poznań)
16.00-16.30
Wykład inauguracyjny - Outcome of critically ill children, how to measure and when?!
Dick Tibboel (Rotterdam)
16.30-17.00
Przerwa kawowo-kanapkowa
Sesja II - Farmakologia wieku dziecięcego - aspekty znieczulenia i intensywnej terapii
Moderatorzy: Dr hab. n. farm. Agnieszka Bienert, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
17.00-17.20
Przenikanie leków przez barierę krew-mózg u pacjentów populacji pediatrycznej
Łukasz Madany (Szczecin)
17.30-17.50
Interakcje lekowe w dziecięcej intensywnej terapii
Jarosław Woroń (Kraków)
18.00-18.20
Skalowanie allometryczne - zależność pomiędzy wiekiem, masą ciała a farmakokinetyką leków
Paweł Wiczling (Gdańsk)
18.30-18.50
Od przedmiotu do podmiotu decyzji terapeutycznej. Formalno-prawne aspekty farmakoterapii u pacjenta nieletniego
Konrad Jarosz (Szczecin)

piątek, 7.10.2016

Sesja III - Znieczulenie dzieci
Moderatorzy: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski, Dr hab. n. med. Małgorzata Grześkowiak
09.00-09.20
Stanowisko Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej w sprawie znieczulenia dzieci po 3 r.ż. - premedykacja i znieczulenie w wybranych dziedzinach
Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
09.30-09.50
Bezpieczna anestezja wziewna u dzieci w XXI wieku - fakt czy mit?
Jowita Rosada-Kurasińska (Poznań)
10.00-10.20
What is the right blood pressure in infants during anesthesia?
Jochen Strauss (Berlin)
10.30-10.50
Wyzwania chirurga i anestezjologa podczas rozległych zabiegów onkologicznych u dzieci
Przemysław Mańkowski (Poznań)
11.00-11.30
Przerwa kawowa
Sesja IV - Intensywna terapia dziecięca
Moderatorzy: Dr n. med. Marzena Zielińska, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kobylarz
11.30-11.50
Do you really dose critically ill children in a safe way?!
Dick Tibboel (Rotterdam)
12.00-12.20
Czy prawidłowo wentylujemy pacjentów w oddziałach intensywnej terapii dziecięcej - NAVA czy NIV?
Agnieszka Pietrzak (Poznań)
12.30-12.50
How to improve sedation assessment and nonpharmacological issues to enhance comfort in the PICU?
Monique van Dijk (Rotterdam)
13.00-13.20
Kardiomiopatia stanów krytycznych - co nowego?
Magdalena Mierzewska-Schmidt (Warszawa)
13.30-13.50
Nadciśnienie płucne - postępy w diagnostyce i leczeniu
Marek Migdał (Warszawa)
14.00-15.00
Obiad
14.30 - Sesja plakatowa
Sesja V - Znieczulenie regionalne w pediatrii
Moderatorzy: Dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Dr hab. n. farm. Paweł Wiczling
15.00-15.20
Farmakologia leków miejscowo znieczulających w anestezjologii dziecięcej
Agnieszka Bienert (Poznań)
15.30-15.50
Blokady nerwów obwodowych - spojrzenie anestezjologa
Piotr Niemczyk (Warszawa)
16.00-16.20
Znieczulenie regionalne z perspektywy ortopedy dziecięcego
Marek Tramś (Warszawa)
16.30-16.50
Blokady centralne - korzyści dla pacjenta
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka (Rzeszów)
Sesja VA - Sesja PTPAIO
Moderatorzy: Dr hab. n. med. Danuta Dyk, Dr n. med. Edyta Cudak
15.00-15.20
Skala Comfort jako optymalne narzędzie oceny sedacji w OITD
Katarzyna Górecka (Poznań)
15.30-15.50
Nursing research - how to create research-nurses
Monique van Dijk (Rotterdam)
16.00-16.20
Optymalizacja opieki pielęgniarskiej w oddziale intensywnej terapii noworodkowej i dziecięcej
Edyta Cudak (Poznań)
16.30-16.50
Zespół odstawienia i/lub majaczenia związany z pobytem w OITD
Magdalena Juzwa-Sobieraj (Poznań)
17.00-17.20
Przerwa kawowa
Sesja VI - Varia
Moderatorzy: Dr n. med. Marek Migdał, Dr n. med. Wojciech Walas
17.20-17.40
Sepsa 2016 u dzieci - state of art
Andrzej Piotrowski (Warszawa)
17.50-18.10
Czy bezpieczne leczenie żywieniowe krytycznie chorych dzieci to utopia?
Janusz Książyk (Warszawa)
18.20-18.40
Jak ocenić rzeczywiste zapotrzebowanie białkowo-kaloryczne u dzieci wymagających intensywnej terapii?
Magdalena Świder (Rzeszów)
18.50-19.10
Wentylacja domowa - doświadczenia własne
Krzysztof Kobylarz (Kraków)
19.10-19.25
Wytyczne resuscytacji A.D. 2015
Małgorzata Grześkowiak (Poznań)

sobota, 8.10.2016

Sesja VII - Ból u dzieci
Moderatorzy: Dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt, Dr n. med. Jowita Rosada-Kurasińska
09.30-09.50
Leczenie bólu u dzieci operowanych w trybie chirurgii jednego dnia
Marzena Zielińska (Wrocław)
10.00-10.20
Wytyczne leczenia bólu AD 2014 w codziennej praktyce szpitalnej
Maciej Cettler (Toruń)
10.30-10.50
Strategies to increase safety in Paediatric Anaesthesia
Ehrenfried Schindler (Bonn)
11.00-11.30
Przerwa kawowa
Sesja VIII - Monitorowanie dzieci podczas znieczulenia i intensywnej terapii
Moderatorzy: Dr n. med. Agnieszka Pietrzak, Dr Maciej Cettler
11.30-11.50
Monitorowanie ultrasonograficzne w intensywnej terapii dziecięcej
Piotr Niemczyk (Warszawa)
12.00-12.20
Monitorowanie układu nerwowego podczas znieczulenia ogólnego i intensywnej terapii (BIS, Entropia, SPI, TOF, SvjO2)
Magdalena Juzwa-Sobieraj (Poznań)
12.30-12.50
Proponowane zmiany zasad orzekania śmierci mózgu u dzieci
Wojciech Walas (Opole)
13.00-13.15
ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM
13.00-14.00
Przerwa kawowo-kanapkowa
aktualizacja: 2016-10-01