Opłaty

do 30.06.2015 do 04.09.2015 do 10.10.2015 od 11.10.2015
Członkowie PTChO, TChP
300 PLN 500 PLN 550 PLN 600 PLN
Uczestnicy do 35 r.ż.
250 PLN 450 PLN 550 PLN 600 PLN
Pozostali uczestnicy
400 PLN 550 PLN 600 PLN 700 PLN
W trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej (konieczne przesłanie zaświadczenia)
50 PLN 100 PLN 150 PLN
Studenci - po zarejestrowaniu (w miarę limitu wolnych miejsc)
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Wpłaty należy dokonywać na konto:

mBank: 44 1140 2004 0000 3502 7523 2364
Divisia Sp. z o.o., ul. Grodziska 37, 60-363 Poznań
z dopiskiem: rak odbytnicy 2015, imię i nazwisko uczestnika
  • Istnieje możliwość opłaty na miejscu, w dniu konferencji.
  • Opłaty przyjmowane będą tylko gotówką.
  • Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji może nastąpić najdalej na 7 dni przed jej rozpoczęciem.
  • Rezygnacja powinna być przesłana pisemnie na adres Biura Organizacyjnego: biuro@divisia.pl.
  • Rezygnacje przesłana później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, nie będą respektowane.

Faktury VAT:
Dane do płatnika FV zgłaszać można podczas rejestracji uczestnictwa lub w terminie późniejszym, po zalogowaniu się do systemu konferencyjnego. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła przesłanego automatycznie po dokonaniu rejestracji na podany adres email.

aktualizacja: 2015-11-22