Kontakt

Organizator:
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej CM UMK
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2, 85-769 Bydgoszcz
tel. +48 52 374 34 12, faks +48 52 374 34 39
e-mail: chirurgiaonkologiczna@co.bydgoszcz.pl
www.co.bydgoszcz.pl

Biuro Organizacyjne
DIVISIA Sp. z o.o.
ul. Grodziska 37
60-363 Poznań
tel. /faks 61 653-01-50
biuro@divisia.pl
www.divisia.pl

logo DIVISIA

aktualizacja: 2015-11-22