menu

Program

11.30 Otwarcie Sympozjum
Rola chirurgii małoinwazyjnej w leczeniu nowotworów (15 min.)
Wojciech Zegarski
11.50-13.20 Sesja 1 - Żywienie chorych w paliatywnym okresie choroby nowotworowej
Prowadzenie: Jacek Januszczyk, Marlena Jakubczyk, Aleksandra Modlińska
Świadomość wsparcia żywieniowego w opiece paliatywnej (15 min)
Jacek Januszczyk (Gdańsk)
PEG - zalety i ograniczenia metody (15 min)
Krzysztof Tojek (Bydgoszcz)
Kiedy odstąpić od terapii żywieniowej u chorych paliatywnych (15 min)
Przemysław Baranowski (Bydgoszcz)
Problemy żywieniowe w codziennej praktyce lekarza opieki paliatywnej (15 min)
Aleksandra Modlińska (Gdańsk)
Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych w paliatywnym okresie w materiale własnym (10 min)
Katarzyna Różycka (Bydgoszcz)
1 szot: Wsparcie żywieniowe w rozsianym raku żołądka - Karolina Galikowska (5 min)
Dyskusja (10 min)
13.30-15.20 Sesja 2
Prowadzenie: Wiesław J. Kruszewski, Jacek Szopiński, Sylwia Małgorzewicz
Leczenie przetok przewodu pokarmowego (20 min)
Wiesław J. Kruszewski (Gdynia)
Interwencje żywieniowe u pacjentki z rakiem trzustki (15 min)
Jacek Budzyński (Bydgoszcz)
Niedożywienie oraz rola żywienia u chorych z rakiem jelita grubego w trakcie chemioterapii (15 min)
Sylwia Małgorzewicz (Gdańsk)
Jednoczasowe EN i PN u chorego w trakcie aktywnej terapii przeciwnowotworowej - kiedy, jak i dla kogo
Aleksandra Kapała (Warszawa)
Jakiego wsparcia dietetycznego żywieniowego wymaga chory w trakcie chemioterapii (15 min)
Marlena Jakubczyk (Bydgoszcz)
Zmiany patomorfologiczne w popromiennym zapaleniu jelita (15 min)
Agnieszka Nawrocka-Kunecka (Łódź)
2 szot: Dieta w enteropatii - Katarzyna Różycka (5 min)
Dyskusja (10 min)
15.00-16.00 LUNCH
16.00-18.30 Sesja 3 - Debata: Sztuczne dostępy dojelitowe po leczeniu chirurgicznym nowotworów przewodu pokarmowego
Prowadzenie: Wiesław J. Kruszewski
zapowiedź - Wiesław J. Kruszewski (Gdynia)
wprowadzenie: Włodzimierz Cebulski (Warszawa)
za - Tomasz Olesiński (Warszawa) - 7 min
przeciw - Michał Jankowski (Bydgoszcz) - 7 min
Zakończenie i podsumowanie: Włodzimierz Cebulski
Prowadzenie dyskusji: Wiesław J. Kruszewski, Włodzimierz Cebulski (10 min)
3 szot: Parada szkieletorów - leczyć nowotwór czy chorego z nowotworem - Paweł Kabata (10 min)
16.45-18.30 Terapia żywieniowa jako element terapii p/nowotworowej
Prowadzenie: Włodzimierz Cebulski, Michał Jankowski, Aleksandra Kapała
Popromienne zapalenie jelit:
- jak to się stało - Roman Makarewicz (Bydgoszcz)
- postępowanie po diagnozie - Marek Kunecki (Łódź)
- co dalej? - Marlena Jakubczyk (Bydgoszcz)
Dyskusja (5 min)
Pooperacyjna przetoka trzustkowa
- jak to się stało - Wojciech Wysocki (Kraków)
- postępowanie po diagnozie - Jacek Szopiński (Bydgoszcz)
- co dalej? - Aleksandra Różowicz (Bydgoszcz)
Dyskusja (5 min)
Enteropatia w trakcie leczenia systemowego
- jak to się stało - Manuela Las-Jankowska (Bydgoszcz)
- postępowanie po diagnozie - Aleksandra Kapała (Warszawa)
- co dalej? - Piotr Sikorski (Bydgoszcz)
Dyskusja (5 min)
18.30 Wykład na zakończenie
Nowości w wytycznych ESPEN/ASPEN (10 min)
Michał Jankowski
18.45 Zakończenie Sympozjum

Podczas wykładów będą kierowane 2-3 pytania do publiczności, połączone z elektronicznym głosowaniem.

aktualizacja: 2017-03-12