menu

Kontakt

lek. med. Aleksandra Kapała
Dział Żywienie Kliniczne
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
tel. 790-559-242 lub 22-546-2997

aktualizacja: 2016-10-07