menu
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Stopa - czego jeszcze nie wiemy?
Łódź, 23-24 października 2015

Kontakt

Organizator
Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź

Biuro Organizacyjne
DIVISIA Sp. z o.o.
ul. Grodziska 37
60-363 Poznań
tel. /faks 61 653-01-50
biuro@divisia.pl
www.divisia.pl

logo DIVISIA

Info: w tle stronie internetowej wykorzystano zdjęcie ze zbiorów Urzędu Miasta Łodzi

aktualizacja: 2015-10-22